درباره ما - تاکسی لرن

درباره ما

تاکسی لرن چیست ؟

یک کالج واقعی در بستر اینترنت!!!

تاکسی لرن اولین کالج آنلاین مهارت محور چند زبانه در ایران است که با هدف یاد دادن آموزش های مهارت محور ویژه بازار کار ایجاد گردیده است.

هدف تاکسی لرن چیست ؟

تاکسی لرن با هدف بالا بردن سطح مهارتی افراد مختلف ، تسهیل در ورود به بازار کار ، جایگیری مهارت به جای تئوریات ، انتقال دانشگاه بر بستر اینترنت فارغ از تدریس تئوریات غیر ضروری و تدریس مستقیم مهارت های ضروری بازار کار و ارائه مدارک معتبر قابل ترجمه به دانشجویان کالج پا به میدان گذاشته است.

error: Alert: Content is protected !!