۷ مرحله برای رشد استعدادهای خود - تاکسی لرن

۷ مرحله برای رشد استعدادهای خود

 

چرا فرمول کنید دلیل انجام کاری که می کنید چیست؟

تکنیک های مورد نیاز را بیابید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید ، سپس بر نقاط قوت خود تمرکز کنید

فرمول خود را ایجاد کنید

توصیه های سازنده داشته باشید ، اما اجازه نگیرید

کار را انجام دهید

پیشرفت خود را جشن بگیرید

 

 

از کجا می دانید استعداد شما مسابقه چیست؟

چگونه استعداد خود را بدانیم

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

بزرگترین خاطره کودکی شما چیست؟

کدام یک از موارد زیر حیوان مورد علاقه شما است؟

اگر می توانستید در هر جایی زندگی کنید ، کجا را انتخاب می کنید

کالجی را انتخاب می کنید؟               نوع شغل مورد نظر شما چیست؟

 

مقالات مرتبط

پاسخ