چگونه رهبران بزرگ الهام بخش عمل می کنند - تاکسی لرن

چگونه رهبران بزرگ الهام بخش عمل می کنند

چگونه رهبران بزرگ الهام بخش عمل می کنند

مطلبی که پیش رو دارید خلاصه ای برگرفته شده از سخنرانی سیمون سینک با عنوان
how great leaders inspire action

سیمون می خواهد به این سوال پاسخ دهد که چرا عده ای از افراد، سازمان ها و… موفق ترند و مرتب موفق می شوند علی رغم اینکه این افراد یا سازمان ها اولین و تنها فرد یا سازمانی نیستند گه فعالیت مشابهی دارند.
می خواهیم بدانیم چه عاملی نقش دارد!
سیمون از کشفی در این رابطه صحبت می کند و می گوید عمیقا نگاه من را به آنگونه که فکر می کردم دنیا کار می کند تغییر داد. او می گوید متوجه شدم الگویی وجود دارد و این الگو این بود که همه افراد و سازمان ها مثل اپل، مارتین لوترکینگ یا برادران رایت به یک مسیر فکر می کنند، عمل می کنند و ارتباط برقرار می کنند.
نظریه مختصر سیمون این گونه است: چرا؟ چگونه؟ چه چیز؟
و این نظریه توضیح می دهد چرا بعضی سازمان ها و بعضی رهبران می توانند الهام بخش باشند.
نظریه سیمون می گوید ما با جواب دادن به چراهای فراوان در طول روز و در زندگی مان، از روشن ترین مسائل به طرف مهم ترین می رویم.
اما رهبران و سازمانهای الهام بخش، همه می اندیشند و عمل می کنند و ارتباط برقرار می کنند.
مثلا ممکن است یک شرکت حقوقی جدید این گونه تبلیغ کند: ” ما بهترین وکلا و بزرگترین مشتری ها را داریم و همیشه در خدمت مشتریان خود که با ما کار می کنند هستیم”.
اما شرکت اپل این گونه تبلیغ می کند:” هر کاری که ما می کنیم به تغییر وضعیت موجود باور داریم، ما به متفاوت فکر کردن باور داریم”.
سیمون سینک می گوید که مغز انسان به ۳ قسمت تقسیم شده که با دایره طلایی همخوانی دارد.
یک قسمت با سطح ” چگونگی” مربوط است
و دو قسما داخلی مغز تشکیل دهنده مغز زیرین ماست، و مغز زیرین ما مسئول احساسات ما.
اگر شما دلیل کاری را که انجام می دهید را نمی دانید، مردم به دلیل انجام کاری که شما می کنید واکنش نشان می دهند، چطور می توانید مردم را وادارید که به شما رای بدهند یا از شما چیزی را بخرند، یا وفادار بمانند.
هدف چیست؟
هدف آن نیست آنچه دارید را به کسانی که به آنچه شما باور دارید، باور دارند بفروشید. هدف تنها استخدان افرادی نیست که به کار نیاز دارند بلکه هدف استخدام کسانی است که به آنچه شما باور دارید، باور داشته باشند.
مردم آنچه که شما انجام می دهید را نمی پذیرند، آنها دلیلی که آن کار را انجام می دهید می پذیرند.
اما چه اهمیتی دارد که کسانی را جذب کنید که به آنچه شما باور دارید باور دارند؟ این چیزی است که قانون انتشار نوآوری نام دارد.
این قانون می گوید اگر شما موفقیت در اکثریت بازار را می خواهید یا پذیرفته شدن یک ایده در اکثریت بازار را ، شما نمی توانید این را داشته باشید تا وقتی که شما به این نقطه سرازیر شدن برسید.
سیمون دو مثال موفقیت و شکست از قانون انتشار می آورد.
مثال شکست شرکت Tivo (دستگاه جانبی تلویزیون ) که هیچ وقت نتوانستند پول بسازند. این شرکت به مخاطبینش گفت: ” ما یک محصول داریم که تلویزیون زنده را متوقف می کند، پیام های بازرگانی را رد می کند، تلویزیون زنده را به عقب بر می گرداند، آنچه را که شما عادت به دیدن دارید بخاطر می سپارد بدون اینکه حتی شما بخواهید”
مثال مدفقیت از این قانون سخنرانی دکتر کینگ در میدانگاه بزرگ واشنگتن بود. افراد حاضر بوون هیچ دعوتنامه ای آمده بودند. چگونه این کار را کردند.
دکتر کینگ تنها سخنور بزرگ در آمریکا نبود اما او دوره نمی افتاد به مردم بگوید آمریکا به چه تغییراتی احتیاج دارد بلکه او به مردم گفت به چه چیز باور دارد.

قانون انتشار از باور افراد به یک محصول یا رهبر صحبت می کند و می گوید اگر یک رهبر به کاری که می خواهد بکند باور داشته باشد، افرادی که دنباله رو او هستند بخاطر باورشان و خودشان او را پیروی می کنند نه بخاطر خود آن فرد (رهبر).
و این همان کسانی هستند که با “چرا” شروع می کنند که این توانایی را دارند که برای کسانی که اطرافشان هستند الهام بخش باشند یا کسانی را پیدا کنند که برای آنان الهام بخش باشند.

منبع: سخنرانی تد تاک سیمون سینک- سایت تد تاک

مقالات مرتبط

پاسخ