هنر رهبری - تاکسی لرن

هنر رهبری

آیا شما یک مجری هستید یا یک رهبر؟ چه ویژگی هایی برای موفقیت یک رهبر مهم است؟ آیا با هنر رهبری کردن را آشنا هستین؟

بر کسی پوشیده نیست که در شرکت ها، کارکنان به دو دسته تقسیم می شوند: کسانی که تصمیم می گیرند، تمام فرآیندهای تجاری را مدیریت می کنند و کسانی که این تغییرات را اجرا می کنند. اولی ها رهبر نامیده می شوند و دیگران را مجری می نامند.

illustration fmt
هنر رهبری 2
  1. تفکر سیستمی اساس ویژگی های شخصی یک رهبر است. در فرآیند فعالیت عملی، لازم است بتوانیم فکر کنیم – از قبل مشکلات احتمالی و راه های غلبه بر آنها را تعیین کنیم. مهارت تفکر سیستمی به پوشش همه جوانب موضوع و عوامل موثر کمک می کند.
  1. توانایی تصمیم گیری. رهبران روزانه با انبوهی از چالش ها روبرو هستند و این باید نه تنها بر اساس درک شرایط، بلکه بر اساس ارزش ها و اصول شخصی انجام شود. اگر ارزش‌های شخصی برای رهبر و دیگران روشن نباشد، به شکلی تحریف شده درک می‌شوند.
  2. تفکر خلاق. توانایی تفکر خارج از چارچوب، ترکیب مزایای تجربه انباشته با روش های مدیریتی بدیع و ابتکاری. مهارت توسعه تصمیمات مدیریتی غیر استاندارد در شرایطی لازم است که گزینه های جایگزین برای اقدام نامشخص یا مشکوک هستند.
  3. نتیجه گرا. یک رهبر موفق به سرعت به تغییرات شرایط واکنش نشان می دهد، به طور مستقل در مواجهه با کمبود زمان تصمیمات مؤثر می گیرد، به طور مداوم و هدفمند به هدف تعیین شده دست می یابد، بدون غرق شدن در روال، اصلی را از ثانویه جدا می کند.
  1. توانایی درون نگری، ارزیابی هوشیارانه از اعمال خود، توانایی استفاده حداکثری از تجربیات مثبت دیگران. یک فرد باید نقش یک رهبر در سازمان را درک کند، بتواند ببیند چه تأثیری بر سازمان دارد.
  2. جامعه پذیری. یک رهبر موثر، یک سیستم ارتباطی در سازمان ایجاد می کند، اطلاعات قابل اعتماد را دریافت می کند و به طور موثر ارزیابی می کند. هر مدیر بخش قابل توجهی از زمان کاری خود را صرف ارتباطات می کند. بنابراین، یک ویژگی حرفه ای مهم برای او توانایی برقراری ارتباطات تجاری با مردم بدون توجه به ارزیابی های عاطفی خود است.

Related Articles

Responses

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!