توضیحات برای مدرسین - تاکسی لرن

توضیحات برای مدرسین

توضیحات برای مدرسین

۱- فایل ویدیویی هر قسمت را همراه با فایل پروژه آن، از e01 تا e0n در یک فایل Zip شماره گذاری و آپلود نمایید.

۱-۱- به عنوان مثال برای ارسال قسمت اول دوره، فایل قسمت اول بصورت زیر باشد:

e01.zip

۲- فایل مورد نظر را با آنتی ویروس اسکن کنید تا از آپلود فایل آلوده جلوگیری شود.

۳- لطفا تا تکمیل آپلود فایل صبر کنید و در پایان حتما بر روی ارسال دوره ها کلیک کنید.

مقالات مرتبط

پاسخ